Onderzoek leeftijdsbepaling bij pups

Bent u de eigenaar van een puppy van maximaal 10 weken oud, geboren in Nederland en is de geboortedatum onomstotelijk vastgesteld?
Dan kunt u meedoen!

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de leeftijd waarop bij puppy’s van verschillende rassen de snijtanden wisselen. Aan de hand van de resultaten proberen we een betrouwbare methode te ontwikkelen voor het inschatten van de leeftijd bij een pup. Deze methode zal vervolgens gebruikt worden in de strijd tegen de illegale import van te jonge pups.
Hiervoor zijn wij nog hard op zoek naar baasjes van Zwitsere Witte Herder pups die mee willen doen!

Wat houdt het in?
Deelnemers wordt gevraagd twee keer per week een foto van het gebit van hun pup te maken totdat alle snijtanden gewisseld zijn. Indien mogelijk, zou het fijn zijn als ook één keer per week het gewicht kan worden doorgegeven.

 Aanmelden
U kunt zich aanmelden via www.diergeneeskunde.nl/leeftijdsbepaling. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op!

Het Onderzoeksteam,

Expertisecentrum Genetica Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht

 FOLDER