Raad van Beheer

Op kynologisch gebied in Nederland is de ‘Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland’ (Raad van Beheer) het overkoepelend orgaan. De Raad van Beheer is gevestigd in Amsterdam en bestond in 2002 honderd jaar.
De Raad van Beheer is een federatie van verenigingen op kynologisch gebied en is zelf ook een vereniging. Lid van de Raad zijn de Nederlandse rasverenigingen, regionale verenigingen en een aantal verenigingen met een gespecialiseerde doelstelling.
De Raad is aangesloten bij de Fédération Cynologique Internationale (FCI), een overkoepelende organisatie op internationaal niveau.