Vereniging

Statutenwijziging

Onder het menu VZWH/Vereniging/bestuur/statuten vindt u de statutenwijziging van de ZWHVN, dit wordt na goedkeuring van de leden door de Raad bekeken en zal dan de VZWH worden.