Aanmelden Fokgeschiktheidskeuring

  Gegevens Eigenaar (volgens registratiebewijs)

  (* vereist)

  Gegevens hond

  Geslacht
  ReuTeef

  Vachtvariëteit (stok/langstok)
  StokhaarLangstokhaar

  Opsturen benodigde documenten aan foksecretariaat@vzwh.nl
  Uw aanmelding is pas geldig, indien de FCI-stamboom en het registratiebewijs van de Raad van Beheer zijn opgestuurd naar het foksecretariaat (s.v.p. ieder document in pdf formaat) en als u heeft betaald.

  De vereiste gezondheidsuitslagen HD, ED, MDR-1 en DM SOD1 en 2 showverslagen mogen ook na de fokgeschiktheidskeuring aangeleverd worden bij het foksecretariaat. Echter definitieve goedkeuring van een hond kan pas plaatsvinden, nadat alle voornoemde documenten/uitslagen voldoen aan de eisen gesteld in het VFR en via e-mail zijn aangeleverd bij het foksecretariaat (s.v.p. ieder document in PDF-formaat).

  Rekeningnummer NL72INGB0003560273 t.n.v. VZWH *

  Stamboom en registratiebewijs in PDF-formaat *

  Een kopie van je antwoorden wordt gemaild naar het adres dat je hebt opgegeven.