Aanmelden Fokgeschiktheidskeuring

  Gegevens Eigenaar (volgens registratiebewijs)

  (* vereist)

  Gegevens hond

  Geslacht
  ReuTeef

  Vachtvariëteit (stok/langstok)
  StokhaarLangstokhaar

  Opsturen benodigde documenten aan foksecretariaat@vzwh.nl
  Uw aanmelding is pas geldig, indien de FCI-stamboom en het registratiebewijs van de Raad van Beheer zijn opgestuurd naar de fokcommissie (s.v.p. ieder document in pdf formaat) en als u heeft betaald.

  De vereiste gezondheidsuitslagen (HD, ED, MDR1, DM SOD1) en twee showverslagen dienen binnen 6 maanden na deelname aan de fokkeuring te zijn opgestuurd naar de fokcommissie (s.v.p. ieder document in pdf formaat), met als onderwerp: DOCUMENTEN AANMELDING FOKKEURING + STAMBOOMNAAM HOND

  Rekeningnummer NL72INGB0003560273 t.n.v. VZWH *

  Stamboom en registratiebewijs in PDF-formaat *

  Een kopie van je antwoorden wordt gemaild naar het adres dat je hebt opgegeven.