Fokgeschiktheidskeuringen

De eerstvolgende fokgeschiktheidskeuring vindt plaats op zondag 8 september 2024

Locatie: Kynologen Club Culemborg e.o.
Middelcoopstraat 71
4102 CG Culemborg

Keurmeesters: mevr. Anja Boonemmer en mevr. Roel van Veen-Keur

Als u met uw hond (reu of teef) wilt fokken conform het Verenigings Fok Reglement van de VZWH moet uw hond hebben deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring van de VZWH.
Deze fokkeuring is uitsluitend toegankelijk voor Zwitserse Witte Herders.

Aanmelden
Aanmelding kan door middel van dit formulier.
Scans van de volgende documenten/uitslagen dienen via e-mail te worden aangeleverd bij het foksecretariaat@vzwh.nl:

 • Stamboom
 • Registratie-/eigendomsbewijs
 • HD-uitslag
 • ED-uitslag
 • MDR-1 uitslag
 • DM-uitslag
 • HdG-uitslag (= Dwerggroei – verplicht per 1 augustus 2024)
 • CH-uitslag (= Cerebellaire Hypoplasie – verplicht per 1 augustus 2024)
 • 2 Showverslagen

De gezondheidsuitslagen en showverslagen van de toekomstige fokhonden dienen als pdf bestand aangeleverd te worden. Wij verzoeken u de bestanden te verkleinen tot maximaal 500 kb per document. De fokkeuring is toegankelijk voor honden vanaf 15 maanden. Goedkeuring volgt echter slechts dan, wanneer alle hiervoor genoemde documenten/ uitslagen door het foksecretariaat zijn ontvangen en de vereiste minimale leeftijd is bereikt (reu 18 en teef 20 maanden).

De kosten voor de fokkeuring bedragen:

 • Voor leden  € 55,00
 • Voor niet leden € 85,00
  Het bedrag dient 14 dagen vóór de fokkeuring voldaan te zijn

GEBITSCONTROLE
Indien gewenst kan het gebit van een hond, op de dag van een fokgeschiktheidskeuring, door de keurmeesters worden gecontroleerd en vastgelegd. De hond dient hiervoor aangemeld te worden door dit formulier volledig ingevuld te versturen naar het foksecretariaat@vzwh.nl. De kosten van een afzonderlijke gebitscontrole bedragen:

 • Voor leden € 5,00
 • Voor niet leden € 35,00

Als u deelneemt aan de fokkeuring hoeft er geen aparte gebitscontrole plaats te vinden, daar dit al tijdens de fokkeuring wordt gecontroleerd.
Het is ook mogelijk buiten de VZWH activiteiten om het gebit van uw hond vast te laten leggen. De eigenaren kunnen een gebitsrapport opvragen bij het foksecretariaat. Deze wordt per e-mail aan de eigenaar verstrekt, nadat de kosten zijn voldaan. 
Met deze kaart kunt u het gebit van hond laten vastleggen, door een rasspecifieke keurmeester.
U dient met de volgende eisen rekening te houden:

 • De hond dient minimaal 9 maanden oud te zijn
 • De hond moet geïdentificeerd worden, door middel van chipcontrole, tijdens de gebitscontrole (de eigenaar dient zich vooraf te verzekeren dat er een chipreader aanwezig is, of er zelf 1 mee te nemen)
 • De gebitskaart dient door twee verschillende rasspecifieke keurmeesters ingevuld en ondertekend te worden.

De lijst met rasspecifieke keurmeester vindt u onder deze link.