Aankeuringen

Hebt u een Witte Herder met een niet FCI stamboom dan kunt u uw hond laten ‘aankeuren’ tot Zwitserse Witte Herder. In een aanzienlijk aantal bij de FCI aangesloten landen zijn (her)registraties al dan niet onder bepaalde voorwaarden mogelijk, zo ook in Nederland.
In navolging daarvan organiseert de VZWH, onder auspiciën van de Raad van Beheer, de ‘aankeuring’ in Nederland.
De  rasvereniging wordt vertegenwoordigd door een selectiecommissie. De aankeuring van de honden zal verricht worden door twee keurmeesters van de Raad van Beheer.
Bij voldoende aanmeldingen zijn zal de selectiecommissie een aankeuring organiseren.
Nadat de datum van de aankeuring is vast gesteld, is het niet altijd meer mogelijk om alsnog honden in te schrijven voor deze aankeuring. Daar er gekeken wordt voor de ruimte, naar het aantal ingeschreven honden dat bij ons bekend is.

Aanmelding voor een “Aankeuring” gaat als volgt:

Vul het onderstaande Aanmeldformulier aankeuring Zwitserse Witte Herder” in voeg de vereiste documenten en foto’s bij en verstuur het formulier via de zendknop.

Welke honden komen in aanmerking voor aankeuring en de procedure:

 • Lookalikes die in geen enkele stamboekhouding zijn geregistreerd = stamboomloze honden.
 • Zowel honden van leden van de VZWH alsook honden van niet-leden van de rasvereniging kunnen worden aangekeurd.

  Middels het aanmeldformulier kan een verzoek tot aankeuring ingediend worden bij de selectiecommissie; zij hebben onder meer als taak het bewaken van de procedures en het voorkomen van rasblindheid.
  Uitsluitend na schriftelijke toestemming van de selectiecommissie mag de hond worden voorgebracht op de ‘Aankeuring’.

  De VZWH heeft hiervoor richtlijnen gesteld die passen in het besluit van de AV van de Raad van Beheer 4 december jl.:
  Aankeuring Look-a-likes – Algemene vereisten lid IV gezondheid.

  – HD-A of HD-B uitslag te hebben via de Raad van Beheer of een vergelijkbare uitslag.
  – ED-VRIJ of ED-1 uitslag via de Raad van Beheer of een vergelijkbare uitslag.
  – ID controle afgenomen door een bevoegde afgevaardigde van de Raad van Beheer (dit kan op de aankeuring gebeuren)
  – DNA test afgenomen door een geregistreerde dierenarts met ten minste de uitslagen van:
  Degeneratieve Myelopathie – SOD1 gen *
  Multi Drug Resistance 1 – MDR1 *
  Hypofysaire Dwerggroei – HdG *
  *) op basis van de DNA uitslagen van reu en teef mogen uit de te maken combinatie geen lijders geboren worden.

  Na overleg van deze gegevens zullen wij zo snel mogelijk een gelegenheid creëren waar uw hond kan worden aangekeurd.
  Over het algemeen zal deze samen vallen met de eerstvolgende fokgeschiktheidskeuring. De data hiervan worden ieder jaar op de website gepubliceerd.
  Indien u lid van de VZWH bent geven wij u gelegenheid om direct deel te nemen aan de fokgeschiktheidskeuring

  Kosten en betaling
  Kosten aankeuring voor leden is € 75,00
  Kosten aankeuring voor niet leden € 85,00

  Over te maken – 14 dagen vóór datum Aankeuring – naar: VZWH te Noordwijkerhout – Banknr: NL72 INGB 0003 560273 – O.v.v. het chipnummer

 

Raad van Beheer

De RvB zal de bevinding aankeuring van de keurmeesters overnemen en na een positief advies overgaan tot uitgifte van een NHSB Bijl. G-0 stamboom: – indien het een hond betreft waarvan de afstamming bekend iszullen de voorouders vermeld worden op de stamboom, waarbij de opmerking ‘niet geverifieerd’ zal worden toegevoegd, dit ter beoordeling van de selectiecommissie; – indien het een hond betreft waarvan de voorouders niet bekend zijn, zal de stamboom geen voorouders vermelden, maar zal de vermelding ‘niet geverifieerd’ op de stamboom staan;
Een hond die na het verkrijgen van een Bijl. G-0-registratie middels een aankeuring ingezet wordt voor fokdoeleinden, zal moeten voldoen aan alle eisen van het VFR van de rasvereniging waarbij de eigenaar van de hond is aangesloten of aan de normenmatrix geldend voor het ras, opgesteld door de RvB.
Een nakomeling van een Bijl. G-0 hond met een Bijl. G-1-registratie die ingezet wordt voor fokdoeleinden, zal moeten voldoen aan alle eisen van het VFR van de vereniging waarbij de eigenaar van de hond is aangesloten of aan de normen matrix voor het ras, opgesteld door de RvB.
Heeft u vragen, aarzel dan niet en neem gerust contact op via email met de foksecretariaat@vzwh.nl.

  Gegevens Eigenaar

  (* vereist)

  Gegevens hond

  Afstammingsbewijs (niet FCI)
  JaNee

  Geslacht
  ReuTeef

  Vachtvariëteit (stok/langstok)
  StokhaarLangstokhaar

  Kosten en betaling
  Kosten Aankeuring is € 75,00.
  Kosten Aankeuring niet leden is € 85,00.

  Over te maken -14 dagen vóór datum Aankeuring - naar:
  VZWH te Noordwijkerhout - Banknr: NL72 INGB 0003 560273 - O.v.v. het chipnummer

  Opmerking
  Graag stamboom en gezondheids verklaringen mailen naar: foksecretariaat@vzwh.nl

  Inschrijving is pas definitief nà ontvangst betaling op VZWH-rekening.

  Nadat is ingeschreven en betaald, vindt géén restitutie plaats, als men toch niet deelneemt.

  U verklaart dat de hond gevrijwaard is van ziekte met besmetting als gevaar !