Fokgeschiktheidskeuringen

Op 31 oktober 2021 vindt de fokgeschiktsheidskeuring plaats te Kerkwijk
Dogcenter Kerkwijk
Jan Stuversdreef 4
5315 NZ Kerkwijk
Keurmeesters mevrouw A.M.Th..Gielisse en mevrouw C. van der Sijs,

Als u met uw hond (reu of teef) wilt fokken conform het Verenigings Fok Reglement van de VZWH moet uw hond hebben deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring van de VZWH. Deze keuring  is uitsluitend toegankelijk voor VZWH- leden.

Aanmelden
Aanmelding kan door middel van dit formulier . Scans van de stamboom, registratiebewijs, HD certificaat, ED certificaat, MDR1 uitslag, DM uitslag en 2 showverslagen kunt u e-mailen naar: foksecretariaat@vzwh.nl. De gezondheidsuitslagen en showverslagen van de toekomstige fokhonden dienen in 1 email in pdf bestand bij de fokcommissie aangeleverd te worden. Maximaal tot 6 maanden na de fokgeschiktheidskeuring waar de desbetreffende hond gekeurd is. Indien de gegevens niet binnen 6 maanden na de fokgeschiktheidskeuring bij de fokcommissie aangeleverd zijn vervalt de uitslag fokgeschiktheidskeuring. Wij verzoeken u de bestanden te verkleinen tot maximaal 500 kb per document.
De fokkeuring is toegankelijk voor honden vanaf 15 maanden.
Goedkeuring volgt echter slechts dan wanneer alle vereiste documenten compleet in 1 email in pdf formaat door de fokcommissie zijn ontvangen en de vereiste minimale leeftijd is bereikt.
De kosten voor de fokkeuring bedragen € 45,00

Gebitscontrole
Indien gewenst kunt u het gebit van uw hond, op de dag van een fokgeschiktheidskeuring, door de keurmeesters  laten controleren en vastleggen. U kunt uw hond hiervoor aanmelden door dit formulier volledig ingevuld te versturen naar foksecretariaat@vzwh.nl De kosten hiervoor zijn €5,00

Het is ook mogelijk buiten de VZWH activiteiten om het gebit van uw hond vast te laten leggen.
De eigenaren kunnen een gebitskaart bestellen bij de Fokcommissie. Deze wordt naar de eigenaar verstuurd nadat zij €5,00 overgemaakt hebben op rekening NL72 INGB 0003 560273 t.n.v. VZWH
Met deze kaart kunt u het gebit van uw jonge hond laten vastleggen, door een rasspecifieke keurmeester.
U dient met de volgende eisen rekening te houden:
* De hond dient minimaal 7 maanden oud te zijn.
* De hond moet geïdentificeerd worden, door middel van chipcontrole, tijdens de gebitscontrole.
( de eigenaar dient zich vooraf te verzekeren dat er een chipreader aanwezig is, of er zelf 1 mee te nemen)
* De gebitskaart dient door twee verschillende rasspecifieke keurmeesters ingevuld en ondertekend te worden.
De lijst met rasspecifieke keurmeester vindt u onder deze link.

Heeft u vragen, aarzel dan niet en neem gerust contact op via email met de foksecretariaat@vzwh.nl

FGK 31-10-2021