Aanvraag herplaatser

  Allereerst willen we u bedanken dat u belangstelling heeft om een Herplaatser een 2e kans te geven.
  Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van waar u naar op zoek bent vraag ik u om onderstaande vragen te beantwoorden. Dit voorkomt ook onnodige vragen.

  Kunt u de gezinssituatie omschrijven? (Denk daarbij ook aan de woonsituatie, mogelijkheden om naar buiten te gaan / wandelen / andere huisdieren / moet de hond alleen kunnen zijn, zo ja, hoe lang?)

  Waarom kiest u voor een herplaatser ?

  Waarom kiest u specifiek voor een Zwitserse Witte Herder? Wat weet u over het ras?

  Bent u bereid om eventueel een cursus te gaan volgen of met een gedragsdeskundige aan het werk te gaan mocht er een probleem zijn met het gedrag van de herplaatser? Zo ja, waar ligt voor u de grens?

  Heeft u voorkeur voor
  Geslacht:
  Vachttype:
  Minimum of maximum leeftijd :

  Zijn er nog zaken die u belangrijk vindt om te vermelden en die hierboven niet worden gevraagd?

  De Vereniging Zwitserse Witte Herder biedt hiermee een platform om belangstellenden te bereiken, maar aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van een contact, de informatie die wordt gegeven, de overdracht van de Zwitserse Witte Herder tussen de huidige en de nieuwe eigenaar, noch voor de toestand waarin de hond tijdens of na de overdracht verkeert. Een eventuele die wordt gegeven, de overdracht van de Zwitserse Witte Herder tussen de huidige en de nieuwe eigenaar, noch voor de toestand waarin de hond tijdens of na de overdracht verkeert. Een eventuele vergoeding, die gevraagd wordt voor de te herplaatsen Zwitserse Witte Herder, is een zaak tussen de huidige en de nieuwe eigenaar. Ook hierin is de VZWH is hierin geen partij.

  Aanvullende informatie:
  Mocht er een herplaatser aangeboden worden dan kijk ik naar de mensen die op de wachtlijst staan. Daaruit zoek ik, samen met de eigenaar van de te herplaatsen hond, naar een mogelijke match. In dat geval zal ik de belangstellende en de eigenaar van de hond met elkaar in contact brengen.
  Ik raad u aan om vragenlijst te maken van wat u belangrijk vindt om te weten over de hond. Stel de vragen in een e-mail, telefoongesprek of tijdens een eerste kennismaking. Vraag naar een uitdraai van het medisch dossier, deze en het Europese paspoort met entingen of titeruitslagen kunnen bij een kennismaking ter inzage aangeboden worden. Het is aan te raden om de hond niet bij een eerste kennismaking al mee te nemen, maar spreek af elkaar na 2 dagen te informeren of het wel of niet tot plaatsing komt en maak desgewenst een vervolgafspraak. Zowel hun als u kunnen in die tijd de kennismaking dan nog even in gedachte doornemen. Soms levert dat nog belangrijke vragen op. Maak duidelijke afspraken met elkaar, over een eventuele vergoeding, wat krijgt de hond mee (halsband, riem, kleedje, favoriete speeltje, resterend voer of genoeg voer voor de komende dagen eventueel een proeftijd, door bijvoorbeeld een afstandsverklaring of herplaatsovereenkomst. Indien gewenst kan ik u een herplaatsingsovereenkomst verstrekken.
  Vergeet ook niet om de gegevens van de chip aan te passen. Vraag een uitdraai uit het medisch dossier mee zodat u deze kunnen afgeven aan uw dierenarts, zodat deze bekend is met de medische geschiedenis van de hond.
  Als de hond een stamboom heeft dan is het wettelijk verplicht om die mee te geven aan de nieuwe eigenaar. De stamboom hoort bij de hond. De hond moet ook overgeschreven worden op naam van de nieuwe eigenaar .Dit regel je bij de raad van beheer door via het actiemenu bij de hond te kiezen voor 'Verkoop hond '.Je ontvangt dan een factuur voor deze overschrijving en na betaling wordt de hond overgeschreven naar de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar ontvangt dan een email met een link om de hond in zijn/haar eigen account te accepteren .De kosten zijn € 25,50 (2024)

  Ik heb onderstaand gelezen en ga hiermee akkoord