Gezondheidsinventarisatie

Gezondheidsinventarisatie Zwitserse Witte Herder met stamboom geboren in de jaren 2013 en 2014 in Nederland.

De twee rasverenigingen RZWH en ZWHVN hebben, in samenwerking met onderzoeksbureau Genetic Counselling Services (GCS), eind 2018 een online onderzoek gedaan onder 400 eigenaren naar de gezondheid van hun ZWH(‘s) in de leeftijd van 4 of 5 jaar oud.

De rapportage met bevindingen en aanbevelingen van GCS is gereed en beschikbaar. Het bestuur van de RZWH neemt de conclusies en aanbevelingen in beraad. In september wordt een fokkersoverleg gepland waar de rapportage en de verdere te nemen stappen worden geagendeerd.

Als je vragen hebt naar aanleiding van het rapport, stuur dan een mail naar: foksecretariaat@vzwh.nl

De rapportage kunt u hier lezen.