Dek/geboorte aangifte

Aansluitend op het VZWH Verenigings Fok Reglement (VFR) heeft de fokcommissie voor u een protocol opgesteld met betrekking tot de dek- en geboorteaangifte. Dit protocol wordt u geacht op te volgen als aangesloten fokker.

DEKAANGIFTE DOOR FOKKER

* Als fokker bent u niet verplicht een dekaangifte te doen, echter wordt dit wel op prijs gesteld.
* Indien u de nestverwachting op de VZWH website wenst te laten publiceren dient u een kopie van de dekaangifte die u naar de Raad van Beheer stuurt, voorzien van 2 standfoto’s van beide ouderdieren met als formaat 352 x 235 px naar de fokcommissie te sturen: foksecretariaat@vzwh.nl.
LET OP: Andere formaten kunnen niet worden geplaatst.
* Indien de teef en/of reu niet in het bezit is van een VZWH fokgeschiktheidscertificaat, dient de aangifte bij de rasvereniging voorzien te zijn van een kopie van alle benodigde documenten: stamboom, registratiebewijs, HD- , ED- , MDR1- en DM uitslag, fokgoedkeuring van een andere rasvereniging eventueel aangevuld met andere uitslagen en titels.
* Publicatie kan uitsluitend plaatsvinden indien de nestverwachting voldoet aan alle in het VFR gestelde regels.

 

BESTEL NU: Gratis Pupinfomappen voor uw pupkopers

De VZWH heeft pupinfomappen vervaardigd met allerlei handige en interessante informatie voor uw pupkopers, zij zullen het zeker op prijs stellen deze van u te mogen ontvangen.

Is uw teef is bevallen van een nestje pups.

Vraag gelijktijdig met het doorgeven van de geboortemelding het aantal pupinfomappen aan die u benodigd bent, zodat u deze kunt meegeven aan uw pupkopers.

Stuur hiertoe een mailtje naar redactie@vzwh.nl, met vermelding van uw adresgegevens.

De mappen worden gratis per post aan u toegezonden.

GEBOORTE AANGIFTE DOOR FOKKER

* Binnen 10 dagen na de geboorte dient u de geboorteaangifte te doen.
* Dit kan door middel van een kopie van de geboorteaangifte die u eveneens naar de Raad van Beheer dient te sturen, naar de fokcommissie te sturen: foksecretariaat@vzwh.nl 
* U ontvangt aansluitend altijd een bevestiging. 
* Indien de reu en/of teef niet in het bezit is van een VZWH fokgeschiktheidscertificaat, dient de aangifte voorzien te zijn van een kopie van alle benodigde documenten: stamboom, registratiebewijs, HD-, ED-, MDR1- en DM uitslag, uitslag, fokgoedkeuring van een andere rasvereniging eventueel aangevuld met andere uitslagen en titels. 
* Indien u de geboortemelding op de VZWH website geplaatst zou willen zien en nog geen dekaangifte heeft gedaan, dan dienen bij de aangifte aanvullend een standfoto van beide ouderdieren met als formaat 352 x 235 px meegestuurd te worden.  LET OP: Andere formaten kunnen niet worden geplaatst. 
* Publicatie kan uitsluitend plaatsvinden indien het nest voldoet aan alle in het VFR gestelde regels.

AFWIJKINGEN

Mocht er onverhoopt een pup(s) sterven in het nest dan wordt u geacht de fokcommissie hiervan op de hoogte te stellen. Ook indien nadien een ernstige erfelijke afwijking wordt geconstateerd gaat de VZWH ervan uit dat u dit bij de fokcommissie meldt. De verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt om eventuele problemen binnen het Zwitserse Witte Herder ras te inventariseren en indien gewenst en/of noodzakelijk een plan van aanpak te bepalen om de  afwijking terug te dringen.

DEKREUHOUDER

De dekreuhouder heeft geen verplichting tot het doen van een dek- en/of geboorteaangifte.  De dekreuhouder wordt wel geacht er aan bij te dragen dat de gestelde reglementen van het VFR worden gevolgd.