Dek/geboorte aangifte

Aansluitend op het VZWH Verenigings Fok Reglement (VFR) heeft de fokcommissie voor u een protocol opgesteld met betrekking tot de dek- en geboorteaangifte. Dit protocol wordt u geacht op te volgen als aangesloten fokker.

 

DEKAANGIFTE DOOR FOKKER

Als fokker bent u verplicht een dekaangifte te doen.
Dekaangifte kan via onderstaande knop.

U dient de volgende gegevens op te geven op het formulier
* Kennelnaam of indien geen kennelnaam de naam van de fokker (in hoofdletters)
* Verwacht omstreeks ‘datum invullen’: ‘vachtvariant aangeven’ pups
* Stamboomnaam van de teef
* Gezondheidsuitslagen van de teef
* Stamboomnaam van de dekreu
* Gezondheidsuitslagen van de dekreu
* Gegevens van de fokker (naam, adresgegevens, telefoon-/mobiele nr, e-mailadres, link van uw website of social media)
 * de kopie dek aangifte die u bij de Raad van Beheer van Beheer heeft gedaan stuur u naar foksecretariaat@vzwh.nl

Indien u een foto wilt bij het dek/geboortebericht moet u: 2 standfoto’s van beide ouderdieren van de pups met het formaat 379 x 253 px (LET OP andere formaten kunnen niet worden geplaatst) mailen naar foksecretariaat@vzwh.nl . Kijk voor een voorbeeld op de pagina: pups geboren/verwacht.                                            

Indien de teef en/of dekreu niet in het bezit is van een VZWH fokgeschiktheidscertificaat, dient de aangifte bij de rasvereniging voorzien te zijn van een kopie van alle benodigde documenten: stamboom, registratiebewijs, HD- , ED- , MDR1- en DM uitslag, fokgoedkeuring van een andere rasvereniging eventueel aangevuld met andere uitslagen en titels.

Publicatie kan uitsluitend plaatsvinden indien de nestverwachting voldoet aan alle in het VFR gestelde regel

GEBOORTE AANGIFTE DOOR FOKKER

Als fokker bent u verplicht een geboorteaangifte te doen.
Voor het melden van de geboorteaangifte gebruikt u onderstaande knop

Tevens stuurt u een e-mail naar het foksecretariaat@vzwh.nl met:
*  de kopie geboorteaangifte die u bij de Raad van Beheer heeft gedaan. Deze dient binnen 10 dagen na de geboorte van de pups bij het foksecretariaat aangeleverd te zijn.

Publicatie kan uitsluitend plaatsvinden indien het geboortebericht voldoet aan alle in het VFR gestelde regels.

BESTEL NU: Gratis Pupinfomappen voor uw pupkopers

De VZWH heeft pupinfomappen vervaardigd met allerlei handige en interessante informatie voor uw pupkopers, zij zullen het zeker op prijs stellen deze van u te mogen ontvangen.

Is uw teef is bevallen van een nestje pups.

Vraag gelijktijdig met het doorgeven van de geboortemelding het aantal pupinfomappen aan die u benodigd bent, zodat u deze kunt meegeven aan uw pupkopers.

Stuur hiertoe een mailtje naar shop@vzwh.nl, met vermelding van uw adresgegevens.

De mappen worden gratis per post aan u toegezonden.

AFWIJKINGEN

Mocht er onverhoopt een pup(s) sterven in het nest dan wordt u geacht de fokcommissie hiervan op de hoogte te stellen. Ook indien nadien een ernstige erfelijke afwijking wordt geconstateerd gaat de VZWH ervan uit dat u dit bij de fokcommissie meldt. De verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt om eventuele problemen binnen het Zwitserse Witte Herder ras te inventariseren en indien gewenst en/of noodzakelijk een plan van aanpak te bepalen om de  afwijking terug te dringen.

DEKREUHOUDER

De dekreuhouder heeft geen verplichting tot het doen van een dek- en/of geboorteaangifte.  De dekreuhouder wordt wel geacht er aan bij te dragen dat de gestelde reglementen van het VFR worden gevolgd.