Voor fokkers

Fokken onder de vlag van de VZWH betekent voor fokkers o.a. dat zij zich conformeren aan het Verenigings Fok Reglement (VFR) van de VZWH. Hierin staan duidelijke regels waaraan de fokker zich moet houden als hij/zij met een hond gaat fokken. Het VFR is gebaseerd op het Basis Reglement Stambomen van de Raad van Beheer. Belangrijk, omdat uitgaande van de hierin genoemde regels, de VZWH gezondheid en welzijn van onze (fok)honden wil waarborgen.

Daarnaast vindt de vereniging het van groot belang dat fokkers zelf verantwoorde keuzes kunnen maken, zonder beperkt te worden door teveel regels. Vandaar dat het beleid van de vereniging eerder adviserend dan dwingend zal zijn omdat de VZWH van mening is dat fokkers uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor de door hun gefokte pups.

Uiteraard wil de vereniging haar fokkers hierin graag begeleiden en daarom zullen regelmatig seminars of lezingen worden georganiseerd waardoor fokkers hun kennis kunnen vergroten en op basis hiervan hun beslissingen t.a.v. de fokkerij kunnen onderbouwen. Samenwerking met andere (ras)verenigingen is mede vanuit dit oogpunt een belangrijk item. Het is onlogisch, inefficiënt en kostbaar om als vereniging altijd alles alleen te willen organiseren en bovendien ligt een grote meerwaarde in “leren van elkaars ervaringen”.
Fokkers en dekreuhouders aangesloten bij de VZWH hebben recht op gratis vermelding van hun kennel en dekreu(en) op de website. Ook dek- en geboorteberichten worden zonder kosten voor de fokker vermeld. Uiteraard wordt bij vermelding op de website wel gecheckt of men zich heeft gehouden aan het VFR.