Aanmelden Gebitscontrole

  Uw hond aanmelden voor gebitscontrole bij de VZWH kan door middel van dit formulier.
  De minimale leeftijd voor een gebitscontrole is 9 maanden.

  Gegevens Eigenaar (volgens registratiebewijs)

  (* vereist)

  Gegevens hond

  Geslacht
  ReuTeef

  Opsturen benodigde documenten aan foksecretariaat@vzwh.nl
  De aanmelding is pas geldig wanneer de volgende documenten (s.v.p. documenten in PDF-formaat) bij het foksecretariaat zijn aangeleverd: de FCI-stamboom en het registratiebewijs RvB én in geval van een look-alike de stamboom en een registratiebewijs van de beide ouderhonden.
  Tevens dient de betaling te zijn voldaan.

  Rekeningnummer NL72INGB0003560273 t.n.v. VZWH *

  Stamboom en registratiebewijs in PDF-formaat *

  Een kopie van je antwoorden wordt gemaild naar het adres dat je hebt opgegeven.