Aanmelden Gebitscontrole

  Uw hond aanmelden voor gebitscontrole bij de VZWH kan door middel van dit formulier.
  S.v.p. volledig invullen en verzenden; alsmede onderstaande documenten sturen aan foksecretariaat@vzwh.nl
  1. Stamboom
  2. Eigendomsbewijs
  De minimale leeftijd voor een gebitscontrole is 9 maanden.

  Gegevens Eigenaar (volgens eigendomsbewijs)

  (* vereist)

  Gegevens hond

  Geslacht
  ReuTeef

  Opsturen benodigde documenten aan foksecretariaat@vzwh.nl
  Uw aanmelding is pas geldig, indien de FCI-stamboom en het registratiebewijs van de Raad van Beheer zijn opgestuurd naar de fokcommissie (s.v.p. ieder document in pdf formaat) en als u heeft betaald.

  Rekeningnummer NL72INGB0003560273 t.n.v. VZWH *

  Stamboom en registratiebewijs in PDF-formaat *

  Een kopie van je antwoorden wordt gemaild naar het adres dat je hebt opgegeven.