Herplaatsing

Een Zwitserse Witte Herder kan om heel verschillende redenen ter herplaatsing worden aangeboden.
Zo ook zijn er mensen die om verschillende redenen juist op zoek zijn naar een Zwitserse Witte Herder die herplaatst moet worden.

Bent u op zoek naar een Zwitserse Witte Herder, maar u wilt geen pup, dan kunt u op de homepagina bij de berichten kijken of er een Zwitserse Witte Herder vermeld staat. Voor meer informatie kunt U contact opnemen via de mail: herplaatsing@vzwh.nl

Eigenaren van een Zwitserse Witte Herder die, om welke reden dan ook, een nieuw thuis zoeken voor hun Zwitserse Witte Herder kunnen deze op de website laten plaatsen.
Er kunnen echter alleen Zwitserse Witte Herders worden opgenomen die een stamboom hebben. Om in aanmerking te komen voor de vermelding van uw te herplaatsen hond, verwachten wij een oprechte beschrijving van uw te herplaatsen Zwitserse Witte Herder en enkele foto’s van de hond. Contact met een geinteresseerde voor de te herplaatsen hond vindt plaats via de mail: herplaatsing@vzwh.nl

Voor het aanmelden van een herplaatser, stuur een mailtje naar: herplaatsing@vzwh.nl

De Zwitserse Witte Herder Vereniging biedt hiermee een platform om belangstellenden te bereiken, maar aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van een contact, de informatie die wordt gegeven, de overdracht van de Zwitserse Witte Herder tussen de huidige en de nieuwe eigenaar, noch voor de toestand waarin de hond tijdens of na de overdracht verkeert. Een eventuele vergoeding, die gevraagd wordt voor de te herplaatsen Zwitserse Witte Herder, is een zaak tussen de huidige en de nieuwe eigenaar. Ook hierin is de VZWH is hierin geen partij

De kosten voor bemiddeling van een herplaatser is voor leden Gratis.
De kosten voor niet leden bedraagt  € 20,–.
De bemiddeling van een herplaatser gebeurd pas nadat het bedrag à € 20,– is overgemaakt op rekening NL72 INGB 0003 560273 t.n.v. VZWH onder vermelding van de naam van de te herplaatsen hond.