Aangeboren slokdarmverlamming

In een aantal rassen, waaronder ons ras, komt aangeboren slokdarmverlamming voor. Dit is een erfelijke aandoening waarbij door plaatselijke of algehele verlamming de slokdarm deels of geheel haar functie verliest. 

Bij een gezonde hond zorgt de slikreflex ervoor dat voedsel de luchtpijp kan kruisen zonder risico op verslikken. Automatische reflexen zorgen voor peristaltische bewegingen die ervoor zorgen dat voedsel naar de maag getransporteerd wordt. Het onderste gedeelte van de slokdarm wordt vervolgens afgesloten door een sfincter, een soort van sluitspier, die ervoor zorgt dat voedsel en vooral ook de zure verteringssappen vervolgens niet meer vanuit de maag terug kunnen naar de slokdarm. 

U kunt het hele artikel lezen onder menu Gezondheid/Aandoeningen/Slokdarmverlamming