Afmelden

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december (kalenderjaar).

Wanneer het lidmaatschap lopende het verenigingsjaar  wordt opgezegd,  vind geen restitutie  plaats over de reeds voldane contributie.

Beëindiging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk plaats te vinden aan de ledenadministratie en wel voor 1 december.

Wordt hier niet aan voldaan, dan dient de contributie voor het volgende jaar te worden voldaan en wordt de opzegging beschouwd als beëindiging voor het daarop volgende contributiejaar.

Indien de opzegging lidmaatschap – op verzoek – tijdens het lopende verenigingsjaar door het bestuur wordt gehonoreerd en geaccordeerd, zal er geen restitutie over de reeds geïnde contributie plaatsvinden.

Opzegging kan plaatsvinden door onderstaand formulier in te vullen:

  Aanhef
  De heerMevrouw

  Het spijt ons dat u uw lidmaatschap van onze rasclub niet wilt continueren.
  Mocht hier een specifieke reden aan ten grondslag liggen die u met ons wilt delen of kunt u ons anderszins feedback geven, dan vernemen wij dat graag.

  Na ontvangst van het formulier ontvangt u van mij een bevestiging van uw opzegging.

  Met vriendelijke groet,
  Gretha Nikkels
  Ledenadministratie VZWH