Bewijs van Lidmaatschap

Bewijs van Lidmaatschap

Waarom kunt u een bewijs van lidmaatschap aanvragen.

Ieder lid van de VZWH mag een bewijs van lidmaatschap aanvragen, u ontvangt dit alleen na aanvraag via email. Deze kunt u gebruiken bij de controle van de chipper van de Raad van Beheer.

Een lid van een rasvereniging krijgt korting op de kosten van het chippen tegenover een fokker die geen lid van een rasvereniging is.

Tevens kunnen er andere voordelen zijn aan het tonen van uw lidmaatschapsbewijs, bijvoorbeeld bij sommige laboratoria wordt korting gegeven als u een bewijs van lidmaatschap kunt overleggen.

Dit bewijs kunt u aanvragen bij het secretariaat, via secretaris@vzwh.nl

Het bewijs van lidmaatschap wordt alleen verstrekt wanneer de contributie over het betreffende jaar is voldaan.

Bij aanvraag graag vermelden:
 *  lidnummer VZWH
 *  naam
 *  adres, postcode, woonplaats
 *  emailadres