Raad van Beheer

Op kynologisch gebied in Nederland is de ‘Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland’ (Raad van Beheer) het overkoepelend orgaan. De Raad van Beheer is gevestigd in Amsterdam en bestond in 2002 honderd jaar.
De Raad van Beheer is een federatie van verenigingen op kynologisch gebied en is zelf ook een vereniging. Lid van de Raad zijn de Nederlandse rasverenigingen, regionale verenigingen en een aantal verenigingen met een gespecialiseerde doelstelling.
De Raad is aangesloten bij de Fédération Cynologique Internationale (FCI), een overkoepelende organisatie op internationaal niveau.

Artikelen Raad van Beheer

30-06-2021

Bericht aan alle rasverenigingen

Betreft wijziging in de notatie van cataract op het ECVO formulier

Geacht bestuur,

Via dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van een wijziging die het European College of Veterinary Ophthalmologists (ECVO) heeft aangekondigd per 1 juli 2021. Meer uitleg hierover vindt u in de brief van het ECVO.

Wij zullen u in een apart bericht op korte termijn verder informeren over de notatie van de al uitgevoerde ECVO onderzoeken in Dutch Dog Data en de downloads van de rasverenigingen. Bij de overgang naar IT4Dogs zijn hier wijzigingen in opgetreden die voor sommige rasverenigingen van belang zijn.

Mocht u nog vragen hebben over de wijzigingen in de cataract notatie, dan kunt u contact met ons opnemen via dierenarts@raadvanbeheer.nl

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Drs. Laura Roest | Dierenarts

……………………………………………………………….
Raad van Beheer  –  houden van honden

T 020 664 44 71 | dierenarts@raadvanbeheer.nl | www.houdenvanhonden.nl

Bijlage wijzigingen in het ECVO Schema 30-06-2021