Raad van Beheer

Op kynologisch gebied in Nederland is de ‘Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland’ (Raad van Beheer) het overkoepelend orgaan. De Raad van Beheer is gevestigd in Amsterdam en bestond in 2002 honderd jaar.
De Raad van Beheer is een federatie van verenigingen op kynologisch gebied en is zelf ook een vereniging. Lid van de Raad zijn de Nederlandse rasverenigingen, regionale verenigingen en een aantal verenigingen met een gespecialiseerde doelstelling.
De Raad is aangesloten bij de Fédération Cynologique Internationale (FCI), een overkoepelende organisatie op internationaal niveau.

Artikelen Raad van Beheer

7 december 2021

Geacht bestuur,

Het bestuur van de FCI heeft de aanvraag van de BRFC (Bulgaarse Republikeinse Kynologische Federatie) tot beëindiging van het volledig lidmaatschap van de FCI aanvaard (Ex.48/08.11.2021) met ingang van 1 januari 2022.

Vanaf 1 januari 2022 heeft dit de volgende consequenties:

1) er zullen geen BRFC keurmeesters meer worden erkend door de FCI.
BRFC keurmeesters mogen niet ambteren op internationale FCI-evenementen.

2) (Import) registratie in een buitenlands stamboek van in Bulgarije geboren pups (stambomen en exportstambomen) is, conform eerdere mededelingen van de FCI, gedateerd 12-08-2021 en 20-09-2021, niet meer mogelijk vanaf 1 januari 2022.
Met kynologische groet,

Jakko Broersma | secretaris
……………………………………..……………………………………….
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
T 020 664 44 71|  info@raadvanbeheer.nl| www.raadvanbeheer.nl

12 november 2021

Oproep enquête voor rashondenfokkers en eigenaren!

De enquête kan tot 19 november ingevuld worden.
Doe mee met de enquête.

De laatste jaren is het aantal honden in Nederland sterk toegenomen. Dat zorgt ook voor een toegenomen vraag naar medische zorg door dierenartsen voor honden.

De Raad van Beheer wil graag weten hoe met name de fokkers en eigenaren van rashonden deze medische zorg ervaren. Ook willen we graag horen of dit van invloed is op het houden van honden en de fokkerij. 

Wij waarderen het als u als fokker of eigenaar van rashonden hierover een aantal vragen zou willen beantwoorden.

U kunt de enquête tot 19 november invullen via: https://nl.surveymonkey.com/r/rvbdienstendap

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Raad van Beheer – houden van honden

—————————————-

Alvast bedankt voor de medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Rony Doedijns | Directeur  

……………………………………………………………….
Raad van Beheer  – houden van honden

T 020 664 44 71 | info@raadvanbeheer.nl | www.houdenvanhonden.nl

22 oktober 2021

Geacht bestuur,

In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt.
Vanaf 1 november 2021 komen hier regels bij.

De nieuwe regels voor Identificatie & Registratie (I&R) Hond moet zorgen voor een betere controle op de hondenhandel, zodat illegale en malafide hondenhandel beter kan worden aangepakt. In dit nieuwe systeem worden de fokker, importeur, dierenarts of chipper geregistreerd. Het is dan direct duidelijk waar de hond vandaan komt, en van wie de hond een chip en paspoort kreeg.

In de bijlage treft u  meer informatie aan over de registratieplicht, over de procedure voor fokkers en over de koppeling met Databank Honden vanaf 1 november 2021.
Tevens hebben wij de infographic van de RVO hierover bijgesloten.

Wij verzoeken u deze informatie te delen met uw fokkers, leden en overige geïnteresseerden.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten,
Rony Doedijns

30-06-2021

Bericht aan alle rasverenigingen

Betreft wijziging in de notatie van cataract op het ECVO formulier

Geacht bestuur,

Via dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van een wijziging die het European College of Veterinary Ophthalmologists (ECVO) heeft aangekondigd per 1 juli 2021. Meer uitleg hierover vindt u in de brief van het ECVO.

Wij zullen u in een apart bericht op korte termijn verder informeren over de notatie van de al uitgevoerde ECVO onderzoeken in Dutch Dog Data en de downloads van de rasverenigingen. Bij de overgang naar IT4Dogs zijn hier wijzigingen in opgetreden die voor sommige rasverenigingen van belang zijn.

Mocht u nog vragen hebben over de wijzigingen in de cataract notatie, dan kunt u contact met ons opnemen via dierenarts@raadvanbeheer.nl

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Drs. Laura Roest | Dierenarts

……………………………………………………………….
Raad van Beheer  –  houden van honden

T 020 664 44 71 | dierenarts@raadvanbeheer.nl | www.houdenvanhonden.nl

Bijlage wijzigingen in het ECVO Schema 30-06-2021