Raad van Beheer

Op kynologisch gebied in Nederland is de ‘Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland’ (Raad van Beheer) het overkoepelend orgaan. De Raad van Beheer is gevestigd in Amsterdam en bestond in 2002 honderd jaar.
De Raad van Beheer is een federatie van verenigingen op kynologisch gebied en is zelf ook een vereniging. Lid van de Raad zijn de Nederlandse rasverenigingen, regionale verenigingen en een aantal verenigingen met een gespecialiseerde doelstelling.
De Raad is aangesloten bij de Fédération Cynologique Internationale (FCI), een overkoepelende organisatie op internationaal niveau.

Artikelen Raad van Beheer

8 maart 2022

Bankrekening donaties FCI i.v.m. de oorlog in Oekraïne

Beste hondenliefhebber,

Naar aanleiding van onze mededeling in relatie tot het FCI-statement over de oorlog in de Oekraïne, krijgen wij verzoeken binnen op welk bankrekeningnummer de donaties kunnen worden gedaan.

Het bankrekeningnummer vanuit de FCI is nog niet beschikbaar. De Raad van Beheer heeft een bankrekening beschikbaar waar de donaties op kunnen worden overgemaakt:

NL14 INGB 0000 1950 29 TNV Raad van Beheer. o.v.v. donatie Oekraïne 2022.

 Wij zullen de donaties dan over maken aan het speciale FCI-project om de honden en hondeneigenaren in de Oekraïne te ondersteunen en hopen op een massale steun vanuit de Nederlandse hondenwereld!

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Rony Doedijns | Directeur

……………………………………………………………….
Raad van Beheer  – houden van honden

Emmalaan 16-18
1075 AV Amsterdam
T 06 30 59 89 17 |
R.Doedijns@raadvanbeheer.nl | www.houdenvanhonden.nl

3 maart 2022

Statement bestuur Raad van Beheer i.v.m. de oorlog in Oekraïne

Het bestuur van de Raad van Beheer ondersteunt het onderstaande statement van de FCI. Het bestuur van de Raad van Beheer en de Nederlandse kynologie zal daar waar mogelijk hulp aanbieden aan de hondenliefhebbers en fokkers. Het bestuur heeft besloten een significante financiële bijdrage namens de Nederlandse kynologie te doneren aan het recent opgerichte fonds door de FCI voor de slachtoffers in het oorlogsgebied. Mocht u vanuit het land en/of vereniging donaties willen doen voor de collectieve FCI actie neem dan contact met ons op via: info@raadvanbeheer.nl

Wij spreken de wens uit dat deze vreselijke situatie in de Oekraïne snel zal zijn opgelost.

Bestuur, directie en medewerkers Raad van Beheer   

 Statement van het FCI bestuur

De FCI en haar bestuur veroordelen officieel de invasie in de Oekraïne door de strijdkrachten van de Russische Federatie. Dit conflict en deze agressie kan niemand onverschillig laten en wij voelen ons allemaal bezorgd, verdrietig en boos.

De invasie van Oekraïne door het Russische leger heeft ook hele families van onze hondengemeenschap in grote nood gebracht. Deze oorlog heeft onze fokkers en hun honden in groot gevaar gebracht en vormt een directe bedreiging voor hun welzijn en hun leven. Velen moesten vluchten, anderen overleven in precaire omstandigheden en verstoppen zich in opvangcentra waar voedsel en basisbehoefte zeer schaars worden. Maar in deze verschrikkelijke en moeilijke tijden lieten ze hun honden niet in de steek!
Deze gruwelijkheden zijn in tegenspraak met de schriftelijke prioriteiten en welzijnsaanbevelingen van de FCI, evenals met ons beleid en onze doelstellingen.
De situatie heeft ertoe geleid dat het bestuur van de FCI op zondag 27 februari 2022 een buitengewone vergadering heeft gehouden. Belangrijke beslissingen werden genomen, binnen de wettelijke grenzen van de FCI en haar bestuur, op basis van de statuten en reglementen van de FCI.
Vanaf 1 maart 2022 en tot nader order is het de Russische Kynologische Federatie (RKF) niet toegestaan ​​om – op het Russische grondgebied – evenementen te houden waarin FCI-titels of prijzen worden toegekend (CACIB-shows, CACIT-proeven, CACIAG-wedstrijden, enz.)
Om onze Leden/Contractpartners en andere personen in de gelegenheid te stellen hun solidariteit en hulp aan het Oekraïense volk, hun hondenliefhebbers/fokkers/houders te betuigen, zal de FCI speciaal voor dit doel een bankrekening openen waarop alle donaties welkom zijn en zullen, met volledige transparantie, worden doorgestuurd om de Oekraïense Kennel Union (UKU) en de Oekraïense fokkers te helpen die zwaar zijn getroffen door de oorlog en in ernstige nood verkeren, die in Oekraïne wonen of naar buurlanden zijn gevlucht.
De FCI zal een substantiële bijdrage leveren aan dit fonds. Verdere details zullen in de komende dagen worden gecommuniceerd.

De FCI is een enorme gemeenschap, een verenigde en sterke familie, dus laten we allemaal opstaan ​​en onze solidariteit met Oekraïne tonen!
De leden van het Algemeen Comité van de FCI,
Dr. T. Jakkel, voorzitter van de FCI
G. Jipping, vicevoorzitter van de FCI
B. Müller, FCI-penningmeester
MA Martinez
R. de Santiago
C. Molinari
J. Hindse, voorzitter van de afdeling FCI Europa
JL. Payro, voorzitter van de FCI Americas and Carribean Section
D. Santos, voorzitter van de FCI-afdeling Azië, Afrika en Oceanië
Y. de Clercq, uitvoerend directeur van de FCI

7 december 2021

Beëindiging lidmaatschap BRFC

Geacht bestuur,

Het bestuur van de FCI heeft de aanvraag van de BRFC (Bulgaarse Republikeinse Kynologische Federatie) tot beëindiging van het volledig lidmaatschap van de FCI aanvaard (Ex.48/08.11.2021) met ingang van 1 januari 2022.

Vanaf 1 januari 2022 heeft dit de volgende consequenties:

1) er zullen geen BRFC keurmeesters meer worden erkend door de FCI.
BRFC keurmeesters mogen niet ambteren op internationale FCI-evenementen.

2) (Import) registratie in een buitenlands stamboek van in Bulgarije geboren pups (stambomen en exportstambomen) is, conform eerdere mededelingen van de FCI, gedateerd 12-08-2021 en 20-09-2021, niet meer mogelijk vanaf 1 januari 2022.
Met kynologische groet,

Jakko Broersma | secretaris
……………………………………..……………………………………….
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
T 020 664 44 71|  info@raadvanbeheer.nl| www.raadvanbeheer.nl

22 oktober 2021

Nieuwe regels voor Identificatie & Registratie

Geacht bestuur,

In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt.
Vanaf 1 november 2021 komen hier regels bij.

De nieuwe regels voor Identificatie & Registratie (I&R) Hond moet zorgen voor een betere controle op de hondenhandel, zodat illegale en malafide hondenhandel beter kan worden aangepakt. In dit nieuwe systeem worden de fokker, importeur, dierenarts of chipper geregistreerd. Het is dan direct duidelijk waar de hond vandaan komt, en van wie de hond een chip en paspoort kreeg.

In de bijlage treft u  meer informatie aan over de registratieplicht, over de procedure voor fokkers en over de koppeling met Databank Honden vanaf 1 november 2021.
Tevens hebben wij de infographic van de RVO hierover bijgesloten.

Wij verzoeken u deze informatie te delen met uw fokkers, leden en overige geïnteresseerden.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten,
Rony Doedijns

30-06-2021

Bericht aan alle rasverenigingen

Betreft wijziging in de notatie van cataract op het ECVO formulier

Geacht bestuur,

Via dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van een wijziging die het European College of Veterinary Ophthalmologists (ECVO) heeft aangekondigd per 1 juli 2021. Meer uitleg hierover vindt u in de brief van het ECVO.

Wij zullen u in een apart bericht op korte termijn verder informeren over de notatie van de al uitgevoerde ECVO onderzoeken in Dutch Dog Data en de downloads van de rasverenigingen. Bij de overgang naar IT4Dogs zijn hier wijzigingen in opgetreden die voor sommige rasverenigingen van belang zijn.

Mocht u nog vragen hebben over de wijzigingen in de cataract notatie, dan kunt u contact met ons opnemen via dierenarts@raadvanbeheer.nl

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Drs. Laura Roest | Dierenarts

……………………………………………………………….
Raad van Beheer  –  houden van honden

T 020 664 44 71 | dierenarts@raadvanbeheer.nl | www.houdenvanhonden.nl

Bijlage wijzigingen in het ECVO Schema 30-06-2021