Jaarverslag 2022

JAARVERSLAG Vereniging Zwitserse Witte Herder 2022

Lieve leden,

Na de afgelopen roerige jaren met veel restricties kunnen we nu weer hoopvol vooruit kijken.

Behalve een mooie Kampioensschapsclubmatch zijn er ook weer meerdere fokgeschiktheids keuringen georganiseerd.

We hebben natuurlijk niet stil gezeten. De try-out gedragstest is inmiddels gepland.
En er zijn lezingen georganiseerd.

Wat meer op de achtergrond zijn we natuurlijk nog steeds bezig met onder andere het monitoren van de gezondheid van onze mooie viervoeters.

Ook op het gebied van het ledental is er nog steeds een positief geluid. Het ledental groeit nog steeds gestaag. Er zijn dus steeds meer mensen die ons mooie ras een warm hart toedragen. Dat doet ons goed.

We spannen ons als bestuur dan ook doorlopend in om een rasvereniging te zijn waar alle witte herder liefhebbers zich thuis voelen. Een nieuw gezicht in het bestuur werkt daar als commissie evenementen hard aan mee.

We sluiten het oude jaar af en zien hoopvol en vol energie uit naar het nieuwe.

Namens het bestuur,

Piet Groot – Voorzitter VZWH

INTRODUCTIE

De VZWH is opgericht op 1 januari 2021 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40323957. De VZWH is voortgekomen uit de twee toen bestaande rasverenigingen voor de Zwitserse Witte herder, beide rasverenigingen hadden een gedeelde 
progressieve visie over de manier waarop de belangen van het ras behartigd moeten worden. Het belangrijkste doel is vanzelfsprekend het Zwitserse Witte Herder ras gezond en stabiel te houden waarbij de rasstandaard gerespecteerd wordt.

BESTUURSSAMENSTELLING

De samenstelling van het bestuur is in 2022 gewijzigd, de portefeuille evenementen wordt momenteel ingevuld door I.Vlasman, deze functie zal in stemming gebracht worden.

De bestuurssamenstelling is in 2022 als volgt:

*     P.J. Groot, voorzitter

*   A.E. Groot-de Jong, secretaris

*     R. Commandeur, penningmeester

*     J. Boer, fokcommissie

*    T. Commandeur, gezondheid

*     C. Bekius, herplaatsing

*     vacant, evenementen

SAMENSTELLING COMMISSIES

Fokcommissie:

*     De heer J. Boer, portefeuillehouder
*     Mevrouw A. Sijbesma, secretariaat

*     Mevrouw M. Feenstra, gegevensbeheer/ZooEasy

Clubblad en verzenden pupmappen en boeken:

*     Mevrouw J.van Bon

Evenementencommissie:

*   Mevrouw I.Vlasman, portefeuillehouder (interim)

*     De heer R.Commandeur

*     Mevrouw P.Idenburg

*     Mevrouw R.Kort – shows

Pupinfo:

*     Mevrouw A.Hoetmer

Ledenadministratie:
*     Mevrouw G.Nikkels

Financiële administratie:

*     De heer R.Commandeur

Webmaster:

*     Mevrouw I.van der Laan

Fotograaf:

*     De heer A.B.Iding

*     Mevrouw D. Oosterhuis en mevrouw C. Iding hebben aangegeven hun werkzaamheden in de evenementencommissie neer te leggen. Mevrouw A.Hoetmer legt haar functie als backup-webmaster neer. De heer J. Boer treedt af, het bestuur stelt mevrouw I. Kamstra voor als opvolger.

De VZWH is deze mensen zeer dankbaar voor hun jarenlange inzet.

JAARVERSLAG FOKCOMMISSIE 2022

In 2021 waren er twee Fokcommissieleden die met hun werkzaamheden voor de vereniging stopten en 2022 is mijn laatste jaar geweest als bestuurslid van de VZWH. Het wordt tijd voor een nieuw gezicht in de Fokcommissie van de VZWH.

In 2022 zijn er drie fokgeschiktheidskeuringen georganiseerd met de daarbij behorende afhandeling. Alle fok gerelateerde zaken met betrekking tot dekreuen, fokkers, dek- en geboortemeldingen zijn gearchiveerd door het secretariaat van de Fokcommissie.

Fokgeschiktheidskeuring 13-03-2022 te Heerhugowaard Keurmeesters: Mevr. Bakker-van de Woestijne en mevr. N.G. Timmermans-Kadenko Sportpark De Vork 4 Aantal inschrijvingen Fokgeschiktheidskeuring 5 Resultaat: 1 reu en 4 teven werden gekeurd, waarvan 1 reu en 3 teven werden goedgekeurd, 1 teef werd voorlopig afgekeurd.

Fokgeschiktheidskeuring 10-07-2022 te Dedemsvaart Keurmeesters: Dhr. J. Ebels en mevr. A. Boonemmer Locatie: Hondenschool Dedemsvaart Aantal inschrijvingen: Fokgeschiktheidskeuring 10 Resultaat: 3 reuen en 7 teven werden gekeurd, waarvan 2 reuen werd goedgekeurd, 1 o.v.v. de gezondheidsuitslagen, 4 teven werden goedgekeurd, 2 o.v.v. showverslag(en), 1 o.v.v. gezondheidsuitslagen.

Fokgeschiktheidskeuring 13-11-2022 te Kerkwijk Keurmeesters: Mevr. C. van Kessel en mevr. C. van der Sijs. Locatie: Dogcenter Kerkwijk Aantal inschrijvingen: Fokgeschiktheidskeuring 9 Resultaat: 2 reuen en 7 teven werden gekeurd, waarvan 2 reuen o.v.v. de gezondheidsuitslagen werden goedgekeurd, 5 teven werden goedgekeurd, 2 o.v.v. de gezondheidsuitslagen.

Gebitscontrole 1 teef Resultaat: Gebit werd goedgekeurd

In totaal zijn er 24 honden gekeurd, waarvan 9 stokhaar en 15 langstokhaar, met in totaal 16 goedkeuringen , 1 voorlopig afgekeurd en 7 o.v.v. de gezondheidsuitslagen en/of showverslagen.

Fokkeuringen

Reuen

Teven

Totaal

Stokhaar

Langstok

      

13-3-2022

1

4

5

2

3

      

10-7-2022

3

7

10

5

5

      

13-11-2022

2

7

9

2

7

      

Totaal

6

18

24

9

15

      

Goedgekeurd

16

    

Voorlopig afgekeurd

1

    

O.v.v. uitslagen

7

    

Wij zien nog steeds als fokcommissie, dat er (te)veel honden zijn, die na de FGK pas hun gezondheidsuitslagen aanleveren. Dit is veel meerwerk voor het Foksecretariaat en wij denken er over om de termijn, om de uitslagen in te leveren, te verkorten. Het secretariaat moet te vaak een

reminder naar de fokkers sturen om de uitslagen tijdig in te leveren. En dit zou eigenlijk gewoon door de fokker zelf bij gehouden moeten worden!

Aankeuringen. Er hebben zich voor 2022 geen honden aangemeld voor een aankeuring.

Geboortes in 2022: Er zijn in 2022 48 aangemelde combinaties geweest met in totaal 241 pups.
123 reutjes en 118 teefjes Gemiddeld aantal pups per nest 5.
Het gemiddelde aantal pups was in 2021 7,7!

Er is dit jaar wederom een lezing gehouden voor onze fokkers over een gedragstest. Voor de gedragstest hebben wij Kees van Sundert benaderd en die zal ons hierin begeleiden. De eerste try-out stond gepland, iedereen was er klaar voor maar door ziekte van Nicky Gootjes, degene die onze gedragstest opgezet heeft, kon deze op het laatste moment helaas weer niet door gaan.

Ilse Vlasman zal de vrijwilligers op de hoogte houden voor de volgende poging.

U kunt nog steeds een fokkersaccount aanvragen op de pagina van de VZWH, onder het kopje Fokkers en dan door naar ZooEasy.
Persoonlijk vind ik het jammer, gezien de vele uren en energie die er mee zijn gemoeid om de gegevens in de database aan te vullen, dat er zo weinig gebruik gemaakt wordt van ZooEasy.

We zouden nog eens moeten overwegen, hoe we verder moeten gaan met ZooEasy.
Gezien de kosten, die ZooEasy met zich meebrengt en de informatie die er door onze leden uitgehaald wordt. Maar dat is aan het bestuur en de leden.

EVENEMENTEN

De VZWH heeft in 2022 voor het eerst na de corona pandemie weer een KCM georganiseerd. Helaas waren hier weinig inschrijvingen. Het was wel een gezellige geslaagde dag.

Per 1 juli 2022 hebben we een nieuw gezicht in het bestuur voor de functie Evenementen.

Dit wordt met veel plezier gedaan en het doel is de vereniging een boost te geven waarbij alle leden actief kunnen zijn
Of het nu gaat om een show, gedragstest, wandeling, workshop, of een familiedag iedereen kan zijn passie voor zijn/haar hond en ervaringen op deze dagen met elkaar delen We kunnen leren van elkaar en tips en tricks en kennis aan elkaar doorgeven Kortom een vereniging waarin we samen alles uit dit mooie ras halen

Op 13 november 2022 hebben we de workshop vuurwerk met je hond georganiseerd.
Deze is goed bezocht en de deelnemers waren enthousiast ik hoop dat iedereen die mee heeft gedaan een relaxte jaarwisseling heeft gehad
Op 7 januari 2023 heeft onder het genot van een glaasje champagne de Nieuwjaarswandeling plaats gevonden hierbij waren 26 honden met hun baasje aanwezig de honden hebben zich voorbeeldig gedragen Maar hoe leuk is het als we de volgende keer met nog veel meer aanwezig zijn al hadden we nu al veel bekijks. Het is de bedoeling dit evenement jaarlijks terug te laten komen.
In het clubblad stond een oproep om deel te nemen aan de foto wedstrijd , er komen al veel leuke mooie en grappige foto’s binnen .
De winnaar zal in het volgende clubblad bekend gemaakt worden.

Een van de activiteiten waar we ons mee bezig houden is de gedragstest. Na een valse start afgelopen najaar staat de try out gepland in april. Als deze goed verloopt zullen er 2 momenten in 2023 zijn waarop we deze testen gaan afnemen.
De shows worden georganiseerd door Roxanne Kort. De KCM staat gepland op 13 mei 2023
(onder voorbehoud) en in aug / okt een CM of een Jonge honden/ Veteranen dag

Planning 2023:

1 April 2023 try out gedragstest

9 april 2023 workshop Body & Mind In de Body & Mind leer je d.m.v. balans en coördinatie oefeningen je hond zich bewuster te maken van zijn lichaam waardoor hij zich vrijer en dus zekerder gaat voelen in. Er is geen druk of dwang en je leert hoe je je hond kunt helpen toch die ene stap te maken waar hij over twijfelt. Hier meer over in het volgende Clubblad

13 mei 2023   KCM
20 mei 2023 Wandeling
24 juni 2023 Suppen met je hond
2 september 2023 FAMILIEDAG
1 oktober sponsor wandeling voor de hondenbescherming
Aug / okt Jonge honden/Veteranen dag Nog niet ingepland
2 Gedragstesten   Nog niet ingepland

REDACTIE

In 2022 bestond de redactiecommissie uit één commissielid.
De redactiecommissie verzorgt het gehele clubblad van A tot Z. Daarnaast verstuurt deze commissie op verzoek de gratis pupinfomappen naar de fokkers en verstuurt zij boeken die via de site worden besteld naar leden en niet leden.
Het afgelopen jaar zijn er 4 uitgaven van het clubblad verschenen. De input vanuit de leden neemt toe en wordt zeer gewaardeerd en er zijn inmiddels meerdere vaste columns terug te vinden in het blad. Het aantal adverteerders in het clubblad is t.o.v. vorig jaar onveranderd gebleven.
De redactie is ook verantwoordelijk voor het versturen van items uit de shop (boeken en dvd’s) en voor het verzenden van de gratis puppy-infomappen. Deze laatste kunnen door fokkers worden aangevraagd. Opvallend is dat juist de ‘grote’ fokkers geen mappen aanvragen, en de ‘kleine’ fokkers dit vrijwel altijd doen. Dit is jammer omdat we juist door de puppy-lidmaatschappen ons ledenaantal op een makkelijke manier kunnen vergroten.

PUPINFO

Dit jaar is er minder gebruik gemaakt van de pupinfo dan voorgaande jaren.
Opmerkelijk is wel dat er vaker naar de telefoon werd gegrepen, waardoor ik veel gerichter informatie heb kunnen geven. De vragen die gesteld werden varieerden over karakter, opvoeding, verschil stok en langstok, vachtverzorging, gezondheid, aanwezige nestjes, te verwachten nestjes, “goede fokkers”, etc.
De aanwezige nestjes en nestverwachtingen werden doorgegeven. Op vragen betreffende een “goede fokker” is nooit een “voorkeur” uitgesproken, maar altijd geadviseerd om contact op te nemen met de fokker die “aanspreekt”.
Ook werd de mogelijkheid geboden, de fokkerspagina te bezoeken en de websites van de diverse fokkers te bekijken.
Ondanks dat telefoongesprekken soms wel ruim een half uur in beslag nemen, ervaar ik het als heel dankbaar werk.

HERPLAATSING

Het verzoek om te helpen bij het herplaatsen van een Zwitserse Witte Herder met stamboom was dit jaar veel groter dan de vraag om een herplaatser.

De wachtlijst was meestal leeg of er stonden wat mensen op die op zoek waren naar de ‘perfecte’ herplaatser.

Niet alle belangstellenden zijn geschikt voor een te herplaatsen hond en daarom zijn het afgelopen jaar herplaatsers vaak op de site van de VZWH en de Facebook site geplaatst.
Gelukkig is het bereik groot en worden berichten op Facebook massaal gedeeld. Dit helpt bij de zoektocht naar dat ene geschikte gouden mandje.
Verder is een goede samenwerking gevonden met diverse Herplaats groepen op Facebook.

In 2022 zijn 30 honden (vorig jaar 11) ter herplaatsing aangeboden bij de VZWH welke gelukkig allemaal herplaatst zijn en een fijne nieuwe plek hebben gevonden. Voor sommige honden was het echt zoeken en zijn er veel gesprekken gevoerd, maar ook die zijn goed terecht gekomen.

Veelal wordt gezien dat honden worden herplaatst door veranderde privé omstandigheden, maar ook gebrek aan socialisatie en uitvallen waren enkele redenen. Dit kan als oorzaak hebben dat de hond niet goed begeleid wordt tijdens de pubertijd. Derhalve heb ik Kees van Sundert bereid gevonden een artikel voor ons clubblad te schrijven, waarvoor nogmaals dank.

Er zijn een aantal gesprekken geweest met en adviezen verstrekt aan eigenaren die hun hond wilden herplaatsen maar welke geen stamboom hadden.

LEDENADMINISTRATIE

Jaarverslag ledenadministratie 2022

We zijn op 1-1-2022 gestart met 354 leden.
Het aantal leden op 31-12-2022 was 389

Algemene leden    361
Gezinsleden             14
Puppyleden              14

                                                        algemene leden   gezinsleden   puppyleden    totaal
aantal leden op 31-12-2021            335                        14                     25                 374
aantal leden op 31-12-2022            361                        14                     14                 389

GEZONDHEID

 Om een goed en compleet overzicht te verkrijgen van de gezondheid van ons ras in Nederland is het belangrijk de gezondheidsproblemen van de honden te registreren. Wij kunnen alleen geverifieerde problemen registreren. Dus bij een melding hoort een bewijs of schriftelijke verklaring van de dierenarts.

 Bovenstaande staat op de website van onze rasvereniging. Er komen wel meer meldingen binnen dan in het verleden, maar het blijft voor veel eigenaren een beladen onderwerp.
Gezondheid is breed, daar heb ik al eens een stuk over in het clubblad geschreven.
Gedrag is hier ook een onderdeel van. Gezondheid monitoren we op meldingen en verslag van de behandelend arts. Het is  van groot belang om het ras gezond te houden, dit kan alleen als je weet wat er speelt. Door er met elkaar openlijk over te praten en elkaar te informeren maken we dit hopelijk een minder beladen onderwerp.

Zo krijg ik de meeste meldingen binnen van de niet eigenaar van de hond:
-Linken die van facebook of andere media geplaatst zijn…
-Heb je het gehoord dat er bij die of die fokker dat of dat gebeurd is…

Ik vind het niet mijn taak om hier iets mee te doen, maar ik vind het wel jammer dat de gezondheid van het ras hierdoor vertroebelt lijkt te raken. Mijn vraag aan jullie allemaal is, meld de gezondheidsproblemen, laten we samen werken aan en voor de gezondheid van dit geweldige ras.

Ook Facebook en andere  media kunnen een flinke hectiek oproepen zoals bij de dwerggroei, HdG.
Dit was de reden dat wij als VZWH alle leden de mogelijkheid hebben gegeven op show, aankeuring en inventarisatie tegen een korting  € 10 te testen via Laboklin.
Na het opsturen van de originele Laboklin uitslag krijgt men €10,- retour.

Door Corona gingen de evenementen niet door en zal deze  test ook in 2023 met dezelfde korting beschikbaar blijven. Alle testresultaten zijn vooralsnog vrij, wat positief is voor ons ras.
In 2022 hoopten we de pijler van 100 honden te halen om een goed beeld te krijgen.
De teller staat nog niet op 100, dus men kan nog steeds gebruik maken van de korting.

Ook het slokdarmonderzoek via de universiteit Utrecht gaat door. Wij hebben in juni een bestuursvergadering met Mark Wisman gehad om te bespreken wat wij als vereniging kunnen betekenen voor dit onderzoek.

Wij wachten op een lezing van de Universiteit om te kijken hoever het onderzoek is, het bestuur heeft een voorstel klaar liggen om bij te dragen aan het vervolg.
Teleurstellend is dat de VZWH geen meldingen van de deelnemers / eigenaren honden heeft verkregen na het onderzoek uit Utrecht. Want immers meten is weten.
Door te melden, erover te praten en verder onderzoek te doen komen we iedere keer een stapje verder en kunnen we de gezondheid blijven monitoren.
Zo kan er ook op tijd worden ingegrepen indien nodig.
Er zijn 3 slikfilms gemaakt buiten de universiteit om met verslag, alledrie vrij van slokdarmproblemen. Er is 1 onderzoek bij een pup van drie maanden gedaan, deze bleek lijder van het defect te zijn. De pup had nergens last van, maar de eigenaar wilde er in de toekomst mee gaan fokken en had bij een eerdere hond ook een slokdarm afwijking gehad.

Er zijn ook meldingen van slikfilms en foto’s verricht op andere locaties, hiervan heeft de VZWH de volledige uitslagen ter inzage verkregen van de eigenaren.
Dit zijn 2 lijders en 4 vrije honden. Deze onderzoeken zijn gedeeld met de universiteit Utrecht. En kunnen zo ook meegenomen worden.

Er zijn 2 meldingen geweest van epilepsie bij stamboomloze witte herders.
2 pups met zware atopische dermatitis, erfelijke huidproblemen.
2 meldingen van Pannus.
1 melding van type 3 hartafwijking bij pup. (pup is ingeslapen)
2 meldingen van ed Radius Curvus bij een jonge hond
1 melding van ectopische ureters beide zijden. (pup is ingeslapen)

Ook zijn er meldingen binnen gekomen van dierenartsen over :

Voeding / huid en gedrag problemen bij jonge witte herders maar zij wilden de gegevens niet delen. Wellicht is dit een onderwerp om eens een lezing over de organiseren.

Er zijn meerdere meldingen van pup eigenaren binnen gekomen die men niet durfde te openbaren om verschillende redenen. Deze mensen zijn doorgestuurd naar verschillende instanties voor verdere hulp. Hiermee blijkt  maar weer dat het melden van gezondheid problemen binnen ons ras nog in de kinderschoenen staat. Het is een kwestie van vertrouwen en een grote noodzaak dat we dit gaan en blijven doen. Wij publiceren niets in het clubblad! Wij proberen slechts een goed beeld te krijgen van wat er speelt binnen de Zwitserse Witte herder populatie en waar wij als VZWH mogelijk onze aandacht aan kunnen geven.

WEBMASTER

In 2022 hebben Mw. I. van der Laan en Mw. A. Hoetmer de website van de VZWH bijgehouden.
De VZWH website www.vzwh.nl draait onder de nieuwste versie van Wordpress en wordt regelmatig bijgewerkt zodra er een nieuwere versie is uitgekomen.|Het programma Wordpress is een Open Source CMS systeem. Dit is een gratis programma waarbij betaalde en onbetaalde componenten en templates gebruikt kunnen worden.
De VZWH website wordt gehost bij Venos.nl, waar ook de domeinnaam www.vzwh.nl is geparkeerd. De website draait onder de nieuwste versie.

Na 20 jaar onafgebroken het webmasterschap en de laatste paar jaar het backup-webmasterschap op zich te hebben genomen, heeft Mw. A.Hoetmer in oktober 2022 aangegeven hiermee te stoppen. De samenwerking met Ina van der Laan is altijd voortreffelijk geweest. Het bestuur van de VZWH bedankt Mw. Hoetmer voor haar jarenlange inzet.

ROOSTER AFTREDEN

In navolging van het statutair geregelde rooster van aftreden, volgt het bestuur het volgende rooster van aftreden, waarbij noodgedwongen enige aanpassingen hebben plaatsgevonden:

 

2023

2024

2025

2026

2027

P. Groot

  

aftreden

  

A. Groot

aftreden

   

aftreden

J. Boer

aftreden

   

aftreden

R. Commandeur

   

aftreden

 

evenementen

     

T.Commandeur

 

aftreden

   

C.Bekius

 

aftreden

   

AFTREDEND VOLGENS ROOSTER 2023

Bestuurslid de heer J.Boer is op eigen initiatief afgetreden, wij bedanken de heer J.Boer voor zijn inzet en wensen hem veel plezier met zijn verdere werkzaamheden.
Bestuurslid mevrouw A.Groot is volgens rooster aftredend en herkiesbaar.

VISIE EN TOEKOMST

Als aangesloten rasvereniging van de Raad van Beheer houdt de VZWH zich actief bezig met monitoren en waar nodig bijsturen van de fokkerij binnen het ras om zo een gezonde toekomst voor de Zwitserse Witte Herder zeker te stellen door een bredere fokbasis te
genereren. De VZWH staat open voor diverse mogelijkheden van het inbrengen van nieuw bloed in ons prachtige Witte herderras.

Naast bovenstaand doel, heeft de VZWH vanaf de oprichting ook de grote wens
gekoesterd de databank bij te werken en up to date te houden / maken. Inmiddels is dit gebeurd. Hierover vindt u meer informatie onder het kopje fokcommissie.

FINANCIEN

2022 was een jaar waarin veel dingen veel duurder werden. Druk kosten, bankieren, verzekeringen al deze dingen zijn dit jaar behoorlijk gestegen. We komen voor het jaar 2022 dan ook op een negatief resultaat uit van een kleine 500 euro.

Wel moeten we hierin mee nemen dat de Kampioensclubmatch vorig jaar een belabberd aantal deelnemers kende, waardoor de kosten veel hoger waren dan de inkomsten.
Ook is er geïnvesteerd in de gedragstest, maar deze kosten vielen binnen de begroting. Zowel de balans 2022 als de begroting 2023 zullen voorafgaande de Algemene Ledenvergadering ter inzage worden aangeboden of kunnen worden opgevraagd bij het VZWH secretariaat.

DOELSTELLING

De doelstelling van de VZWH in 2023 is het organiseren van meerdere evenementen, te lezen onder het kopje evenementen. 2023 zal het jaar zijn van het uitvoeren van een passende gedragstest voor de Zwitserse Witte herder